ท่อปลายปิด ยาว L   ความถี่รบกวนอากาศที่อยู่ภายในจะเพิ่ม เป็น  3,5,7,….เท่าของ
ความถี่แรกที่ทำให้เกิดการสั่นพ้อง

.                      ท่อปลายเปิด ยาว L   ความถี่รบกวนอากาศที่อยู่ภายในจะเพิ่ม เป็น  2,3,4….เท่าของ
.                                                                    ความถี่แรกที่ทำให้เกิดการสั่นพ้อง

reso_sound4

เมื่อความยาวท่อเปิด L   คงตัว   ความถี่รบกวน
output_IXwAB1

สั่นพ้อง(เสียงดังมาก)ครั้งแรก เรียกความถี่เสียงมูลฐาน หรือความถี่ฮาร์โมนิคที่ 1
ความถี่ธรรมชาติลำอากาศในท่อ เท่ากับความถี่รบกวน
เกิดคลื่นนิ่งเสียงในท่อดังรูป

output_mKgVwx

ความถี่ฮาร์โมนิคที่ 2

output_ApjnNX

ความถี่ฮาร์โมนิคที่ 3
(ฮาร์โมนิค เป็นชื่อเรียกความถี่เสียงที่เกิดการสั่นพ้องกับท่อ ปลายเปิด – ปลายปิด )

Advertisements