ท่อปลายปิด ยาว L   ความถี่รบกวนอากาศที่อยู่ภายในจะเพิ่ม เป็น  3,5,7,….เท่าของ
ความถี่แรกที่ทำให้เกิดการสั่นพ้อง

.                      ท่อปลายเปิด ยาว L   ความถี่รบกวนอากาศที่อยู่ภายในจะเพิ่ม เป็น  2,3,4….เท่าของ
.                                                                    ความถี่แรกที่ทำให้เกิดการสั่นพ้อง

reso_sound4


20150210_103041

output_l3GcU2

 สั่นพ้องครั้งแรก    เรียก ความถี่เสียงมูลฐาน หรือ ฮาร์โมนิคที่ 1
ความถี่ธรรมชาติลำอากาศในท่อ กับความถี่รบกวนเท่ากันเสียงดังเพิ่ม
เกิดคลื่นนิ่งเสียงในท่อ  0.5ลูป

output_qcbxGm

ฮาร์โมนิคที่ 3   เกิดคลื่นนิ่ง 1.5  ลูป

output_77KYKX

ฮาร์โมนิคที่ 5   เกิดคลื่นนิ่ง 2.5   ลูป

ปลายปิด  จะเป็นตำแหน่งบัพการการจัด :Node displacement

Advertisements