.    แสงผ่านช่องคู่หรือสลิทคู่    การแทรกสอดตามแนวคิดของโทมัสยัง 
1 .   ความเข้มแสงและความกว้างแถบสว่างที่เป็นผลจากการแทรกสอดแบบเสริมสร้าง จะเท่ากัน
2     ความกว้างแถบสว่างแปรผกผันกับ ระยะห่างช่องคู่หหรือ ขนาดสลิตคู่

.     แสงผ่านช่องเดียว หรือสลิทเดี่ยว เลี้ยวเบน และแทรกสอด
1.  ความเข้มแสง และความกว้างของแถบสว่างกลางจะมากกว่า แถบสว่างอื่นๆ
2.   ความกว้างของแถบสว่างแปรผกผันกับ ขนาดสลิทเดี่ยว

 .                เกรตติ้ง = สลิต หรือช่องที่เป็น รอยขีดหรือเส้นนวัตถุโปร่งใส เช่น พลาสติก แก้ว แผ่นซีดีที่ผ่านการ format
หรือ อาจเป็นช่อง เป็นร่องของขนปีกสัตว์เช่น นก ไก่  เมื่อแสงขาวผ่านเกิดการเลี้ยวเบนแทรกสอด
เราใช้เป็นอุปกรณ์ทดลองหาค่าความยาวคลื่นแสงได้

Advertisements