หน้าแรก

ภาพ การสะท้อนของแสง

.    การตรวจสอบชนิดภาพ  จากการสะท้อนแสงกับกระจกโค้ง

.   

.     วัตถุที่อยูหน้ากระจกโค้งเว้า  และโค้งนูน เป็นวัตถุอะไร  เป็นวัตถุื่อื่นได้หรือไม่ ?
.          (  ตะปู ตั้งตามแนวดิ่ง  ใช้วัตถุอื่นได้ )

.     ภาพในกระจกที่เห็น มีลักษณะอย่างไร ?
.        (  อยู่ตามแนวดิ่ง กลับ ปลายแหลม และไม่กลับ หรือภาพกลับหัวกับไม่กลับหัว  ภาพมีขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่    ภาพหัวกลับ เป็นภาพจริง    ภาพไม่กลับห้ว เป็นภาพเสมือน )
.

.    ภาพจากการสะท้อนกับกระจกเว้า  เป็นภาพอย่าไร ?
.          ( ตะปูอยู่ห่างกระจก  ระยะวัตถุ  S  มาก  ภาพจริงขนาดเล็ก    เข้าใกล้  ภาพจริงใหญ่  และ
เมื่อใกล้ถึงกระจก ภาพสมือนขนาดใหญ่กว่าตะปู )

.    ภาพจากการสะท้อนกับกระจกนูน  เป็นภาพอย่าไร ?
.       ( ไม่ว่าตะปูจะอยูห่างกระจกนูน มากหรือน้อย ภาพเสมือนขนาดเล็ก )

.     การระบุ หรือบอกว่าภาพใหญ่ เล็ก คิดจากปริมาณใด  อย่างไร ?
.      (  คิดจาก อัตราส่วนระยะภาพต่อระยะวัตถุ เรียกว่าการขยาย  ซึ้งเท่ากับอัตราส่วนความสูง
ภาพต่อความสูงวัตถุ  เช่น  ภาพใหญ่กว่าวัตถุ  ตัวเลขการขยาย มากกว่า  1   )

======================================================

.   อ่านเพิ่ม  หนังสือแบบเรียน ฟิสิกส์เล่ม 3  สสวท.   หน้า  120-124                                         book_ph3
======================================================

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: