หน้าแรก

แสงเชิงฟิสิกส์

1 . การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน
Interferrence and Diffraction of light

การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนเป็นสัมบัติคลื่น แสงแสดงสมบัตทั้งสองได้
เราสามารถตรวจสอบ ได้ด้วยอุปกรณ์ที่เรียว่า ช่องแคบ หรือสลิตคู่และสลิตเดี่ยว
.

สลิทเดี่ยวหรือช่องแคบกว้าง a  เช่น  กว้าง 50  ไมโครเมตร เมื่อคลื่นแสง
ความยาวคลื่น  0.38 –> 0.76  ไมโครเมตร  ผ่านอย่างตั้งฉาก เพราะ ความกว้างช่อง
มากกว่าค่าความยาวคลื่น แสงจะเลี้ยวเบนพร้อมกับเกิดการการแทรกสอด
( เหตุผลศึกษามาจากคลื่นน้ำ)

.           ริ้วหรือแถบมืด สว่างที่ปรากฏเป็นผลจากการรวมคลื่น และเลี้ยวเบน เรียก ตำแหน่งบัพ
: Node ตำแหน่งปฏิบัพ :Antin ode         ดังรูป

single_slit_F

.   ความต่างระยะทาง  คิดตามหลักของฮอยเกนส์

single_slit_F1

single_slit_F2

#  อ่านเพิ่ม  คำนวณค่าที่เกี่ยวข้องกับสลิตเดี่ยว   จากเว็บ hyperphysics

=========================================================

สลิตคู่ หรือช่องคู๋  แต่ละช่องกว้าง  a    ระยะห่างระหว่างช่องทั้งสองเท่ากับ d
ถ้า  a <  ความยาวคลื่นแสง    จะเกิดภาพการแทรกสอดจากช่องคู่
เพียงอย่างเดียว

ถ้า a > ความยาวคลื่น  จะเกิด การแทรกสอดจากช่องเดี่ยว กับแทรกสอด
จากช่องคู่ ซ้อนกันduble_slit_F

duble_slit_F1

duble_slit_F2

.                             ###   อ่านเพิ่ม ลองคำนวณค่าเรื่องสลิตคู่ ที่เว็บ hyperphysics

=======================================================

2.  การวัดความยาวคลื่นแสง
Wave Length of  Light

จากความสัมพันธ์  ความกว้างแถบสว่าง แปรผกผันกับระยะห่างระหว่างช่องของ
สลิทคู่  เมื่อสร้างรอยหรือร่องเป็นเส้น  บนแผ่นพลาสติก ในระยะ  1  cmมี N  เส้น
หรือ ร่อง ทำให่ แต่ละร่องห่างกัน  10^-2/N   เมตร  เช่น   10^-2/5317   m  =
1.88  ไมโครเมตร  เรียกว่า เกรตติงเลี้ยวเบน

แสงขาวผ่าน แถบสว่างที่ 1  จะปรากฏเป็น แถบสเปคตรัมแสงขาว  คือเป็นแถบสี
ม่วง  นำเงิน  เขียว  เหลือง แสด แดง    ใช้สมการเดียวกับ สลิคู่คำนวน
การทดลอง บอค่าความยาวคลื่นแสง สีต่างๆได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: