หน้าแรก

MS excel

excel_im2                 นักเรียนที่เรียน ในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทย์และคณิต และ
นักเรียน อพ. ที่เรียนวิชาฟิสิกส์ และสนใจ   การทดลองตรวจสอบกฏ-หลักการทางฟิสกส์

มีซอฟต์แวร์ที่เป็นเสมือนยาประจำบ้าน   ช่วยคำนวณ  เขียนกราฟวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้งานเสร็จ
รวดเร็วทันเวลา ถูกต้องแม่นยำ ใช้งานไม่ยาก
              ” เพื่อนครูสามารถนำไปประยุกต์ใชจัดกิจกรรมการสอน  เชื่อว่าเป็นทางเลือกที่ดี น่าสนใจ “

.
ซอฟต์แวร์ที่ว่านี้น้อยนักที่จะไม่รู้จัก    ”  MS excel ”  
.
แนวคิดหรือกรอบความรู้ที่จะนำมาบูรณาการ  1.  สมการฟังก์ชันทั่วไปทางคณิตศาสตร์  เช่น  Algebra
Trigo  Exponential    logarithm เป็นต้น    2.  หลักการ กฏ นิยาม สมการเรื่องวิชาฟิสิกส์
3.  การใช้ตารางคำนวณโปรแกรม MS Excel  การสร้างแผนภูมิแบบเส้น      เมื่อพร้อมก็สร้างงานตามที่สนใจได้
ง่ายนิดเดียว
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
.de_photo .                ตัวอย่างชิ้นงานสามารถ    Open/Save  จากลิงก์ใต้ภาพ

  ฟิสิกส์  อะตอมเรื่อง ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก

.                  แผ่นวัตถุที่ทำจากธาตุต่างๆ    เมื่อได้รับโฟตอน/แสงอิเล็กตรอนจะหลุด
เรียกว่าโฟโตอิเล็กตรอน เกิดกระแสอิเล็กตรอน หรือไฟฟ้า
อธิบายโดย อัลเบิตร์ไอน์สไตน์
ฟิสิกส์  กฏการอนุรักษ์พลังงาน  สมการความต่างศักย์หยุดยั้ง
คณิตสมการเส้นตรง        คอมพิวเตอร์  MS Excel  ดังรูป

.

Link    MS-Excel kruwittaya  roma          photoelectric22

.                         #########################################

ฟิสิกส์   การเคลื่อนที่  เรื่อง  SHM &  WAVE
.

SHM  & WAVE Motion

วัตถุเคลื่อนเป็นวงกลม อัตราเร็วรอบคงตัว

ให้สังเกตเงาจะเคลื คนการเคลื่อนที่แบบ ฮาร์โมนิคอย่างง่าย
แสดงกราฟความสัมพันธ์การกระจัด กับตำแหน่ง  มุมเฟส หรือ เวลา  จะเป็นฟังก์ชั่น
cosine
ฟิสิกส์    สมการ คลื่น  SHM ( การกระจัดกับ มุมเฟส)
คณิตศาสตร์ สมการฟังก์ชันตรีโกณ
คอมพิวเตอร์  MS Excel  ดังรูป

.  Link    MS-Excel kruwittaya  roma     circle_wave1

.     ####################################################

ฟิสิกส์   การเคลือนที่ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง                                                 ฟิสิกส์  ไฟฟ้าสถิต เรื่อง แรงระหว่างประจุไฟฟ้า

Coulomb_Force

Coulomb_Force

linear  motion

linear motion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link    MS-Excel kruwittaya  roma       linear_motion33                      Link    MS-Excel kruwittaya  roma    coulomb023

 

 

ขอบคุณที่อ่าน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: