หน้าแรก

Blog kruwittaya roma

ใส่ความเห็น

are_we1

double_slit

single_Sdouble_Sinten

mirr_reflawsingle_Sintengrating1lens_refSS'f

mirr_refSS'f

mirr_refimag

 

 

 
 
 
 
 

 

  Law_refraction   appear_image critical len_images

sound resonace

ใส่ความเห็น

 

20150210_101030

 

 

 

 

 

 

 

 

reso_sound1

 

 

 

 

 

 

 

 

reso_sound2

 

 

 

 

 

 

 

reso_sound3

 

sound wavelenght

ใส่ความเห็น

wavelenght

 

sound resonance end-open

ใส่ความเห็น

 

reso_sound4

เมื่อความยาวท่อเปิด L   คงตัว   ความถี่รบกวน
output_IXwAB1

สั่นพ้อง(เสียงดังมาก)ครั้งแรก เรียกความถี่เสียงมูลฐาน หรือความถี่ฮาร์โมนิคที่ 1
ความถี่ธรรมชาติลำอากาศในท่อ เท่ากับความถี่รบกวน
เกิดคลื่นนิ่งเสียงในท่อดังรูป
เพิ่มเติม

sound resonace end-close

ใส่ความเห็น

reso_sound4

 

20150210_103041

output_l3GcU2

 สั่นพ้องครั้งแรก    เรียก ความถี่เสียงมูลฐาน หรือ ฮาร์โมนิคที่ 1
ความถี่ธรรมชาติลำอากาศในท่อ กับความถี่รบกวนเท่ากันเสียงดังเพิ่ม
เกิดคลื่นนิ่งเสียงในท่อ  0.5ลูป

เพิ่มเติม

sound doppler effect

ใส่ความเห็น

dp4_1

เพิ่มเติม

light refraction

ใส่ความเห็น

.      การหักเหแสงรอยต่อตรง

.               แสงจากวัตถุผ่านตัวกลาง 2 ตัวกลางที่ต่างกัน เช่น แสงจากวัตถุผ่านน้ำออกสู่อากาศ
เมื่อเกิดการหักเห มีผลทำให้เกิดภาพ ตำแหน่งไม่อยู่ที่เดียวกับวัตถุ และ บางตำแหน่งที่สังเกต
ไม่เห็นภาพ

.                              บทเรียนฟิสิกส์ เรียกผลของปรากฏการณ์นี้ว่าอะไร ?

 

20150203_120059

apparent58   เพิ่มเติม

single_double slit &grating

ใส่ความเห็น

       

.    แสงผ่านช่องคู่หรือสลิทคู่    การแทรกสอดตามแนวคิดของโทมัสยัง 
1 .   ความเข้มแสงและความกว้างแถบสว่างที่เป็นผลจากการแทรกสอดแบบเสริมสร้าง จะเท่ากัน
2     ความกว้างแถบสว่างแปรผกผันกับ ระยะห่างช่องคู่หหรือ ขนาดสลิตคู่

.     แสงผ่านช่องเดียว หรือสลิทเดี่ยว เลี้ยวเบน และแทรกสอด
1.  ความเข้มแสง และความกว้างของแถบสว่างกลางจะมากกว่า แถบสว่างอื่นๆ
2.   ความกว้างของแถบสว่างแปรผกผันกับ ขนาดสลิทเดี่ยว
เพิ่มเติม

Older Entries

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.